IWP Παπαδερός Γεώργιος ΑΕ

WOODEN MARKET OVERVIEW Q1/2021 Update

Πιστεύουμε ότι σε τόσο ταραγμένους καιρούς είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθεί κανείς τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς. Συνεπώς, διατηρούμε την παράδοσή μας και σας παραθέτουμε την ανανεωμένη επισκόπηση για την αγορά της ξύλινης συσκευασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

1. Διαθεσιμότητα των πρώτων υλών
Η μεγαλύτερη πρόκληση τώρα για τους κατασκευαστές ξύλινων συσκευασιών είναι να διασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσότητες πρώτων υλών που χρειάζονται για την παραγωγή τους.

Οι πολύ αυξημένες απαιτήσεις για ξύλινες συσκευασίες από διαφορετικές βιομηχανίες συναντούν πολύ χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων και πρώτων υλών στα πριστήρια ξυλείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει ήδη ορισμένες εταιρείες συσκευασίας να επιβραδύνουν την παραγωγική τους ικανότητα.

Ο γενικός διευθυντής της HPE, Marcus Kirchner ανέφερε ότι ο χρόνος παράδοσης για ορισμένες κατηγορίες είναι έως και 4 μήνες, ειδικά για σανίδες παλετών, κόντρα πλακέ και ορισμένες ειδικές διαστάσεις.

Στην τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2021 από τη γερμανική ένωση συσκευαστών, τα μέλη της HPE αξιολόγησαν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επόμενους 6 μήνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σαφή. Τρεις κύριες προκλήσεις τώρα και για τους επόμενους 6 μήνες είναι η αυξητική τάση των τιμών για την πρώτη ύλη (71%), η διαθεσιμότητα πριστής ξυλείας (60%) και αξιόπιστες παραδόσεις από τα πριστήρια (47%).

 

 

Σύμφωνα με την έρευνα παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες αλλαγές τιμών στην πριστή ξυλεία. Ωστόσο, μεγάλες αλλαγές στις τιμές έπρεπε να αντιμετωπίσουν και οι κατασκευαστές συσκευασιών που διαχειρίζονταν κόντρα πλακέ και OSB:

 

Η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν όχι μόνο για τη γερμανική αγορά αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές.

2. US market impact
High demands and sky climbing prices on the US market are still one of the main drivers for the current turbulences in Europe. Already in 2020 European sawmills started to increase their exports to customer in US. Η υψηλή ζήτηση και οι αυξημένες τιμές αγοράς των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν τις τρέχουσες αναταραχές στην Ευρώπη. Ήδη το 2020 τα ευρωπαϊκά πριστήρια άρχισαν να αυξάνουν τις εξαγωγές τους σε πελάτες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Γεωργίας (FAS) εξήχθη από την Ευρώπη στις ΗΠΑ 3.253 εκατ. Μ3 πριστής ξυλείας από μαλακό ξύλο. Αυτό σημαίνει αύξηση 52% συγκριτικά με το 2019.

 

3. Steel prices
Όπως έχει ήδη δείξει και η προηγούμενη επισκόπηση για το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές του χάλυβα άρχισαν να αυξάνονται ήδη από το Νοέμβριο του 2020. Και επίσης, εδώ η τάση των τιμών ακολουθεί επί του παρόντος μόνο μία κατεύθυνση, και αυτή όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα είναι ανοδική.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου, τόσο υψηλό επίπεδο τιμών θα παραμείνει μέχρι τα μέσα / τέλη του 2ου τριμήνου του 2021.

 

4. Τιμές Εμπορευματοκιβωτίων
Οι υψηλές τιμές εμπορευματοκιβωτίων από και προς την Ασία περιπλέκουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο, ειδικά για τους πελάτες του εξωτερικού. Οι τιμές των κοντέινερ βρίσκονται επί του παρόντος σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του CCO της Maersk, Vincent Clerc, αναμένεται να αλλάξει αυτή η ανοδική τάση μετά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

 

5. OSB και Κόντρα Πλακέ
Στην τελευταία ανάλυση που κάναμε για την αγορά της ξυλείας, μιλήσαμε κυρίως για προκλήσεις στον εφοδιασμό της πριστής ξυλείας, ενώ τώρα η διαθεσιμότητα του OSB και του κοντραπλακέ επιδεινώνεται και αυτή από μέρα σε μέρα.

Παρακάτω είναι μερικά από τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση:

• Τεράστιες απαιτήσεις από τις ΗΠΑ για OSB και κόντρα πλακέ. Το 2020 οι ΗΠΑ εισήγαγαν 115% περισσότερο OSB από την ΕΕ σε σύγκριση με το 2019. Αυτή η τάση συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2021.

• Αρκετές πυρκαγιές στην παραγωγή του KRONOSPAN (π.χ. στο Strzelce Opolskie, PL και Sanem, LU) επιδεινώνουν τη διαθεσιμότητα του OSB περαιτέρω.

• Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Βραζιλία οδήγησαν σε διακοπές στην τροφοδοσία στρόγγυλης ξυλείας για την παραγωγή κόντρα πλακέ. Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ήδη κρατήσεις για την παραγωγή τους μέχρι τα τέλη Απριλίου και προς το παρόν δε δίνουν νέες προσφορές.

Αυτές οι εξελίξεις που προαναφέρθηκαν οδήγησαν ήδη σε κάποια αρνητική επίδραση στις τιμές του OSB και του κόντρα πλακέ. Οι παραγωγοί OSB προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές 35-50EUR / m3, ενώ για το κόντρα πλακέ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την EUWID οι τιμές για το Elliotis Pine αυξήθηκαν από το Νοέμβριο του 2020 έως το Φεβρουάριο του 2021 κατά σχεδόν 35%!

 

6. Ευρωπαϊκοί Δείκτες Τιμών
Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των τρεχόντων διαθέσιμων ευρωπαϊκών δεικτών τιμών:
Σύμφωνα με το σουηδικό δείκτη τιμών ξυλείας (Svenska Förpackningsföreningens kostnadsindex) οι τιμές των πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 12,4% από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021!

 

Prices for EPAL pallets grew by over 15% from 2020 to Feb. 2021 as shown on the chart below: Μια ματιά στο δείκτη τιμών EUWID δείχνει επίσης μια ταχεία ανάπτυξη τιμής στα τελικά προϊόντα, όπως οι παλέτες EPAL και CP, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020. Οι τιμές για τις παλέτες EPAL αυξήθηκαν περισσότερο από 15% από το 2020 έως το Φεβρουάριο του 2021, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

 

 

 

Παρόλο που οι δείκτες τιμών δείχνουν τις ιστορικές μεταβολές των τιμών, δίνουν μόνο μια περιορισμένη οπτική για τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια έλλειψη ξύλου στην αγορά, τις τεράστιες απαιτήσεις από πελάτες στο εξωτερικό και τα πολύ χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στα πριστήρια, μπορούμε να δηλώσουμε ότι το τρέχων ράλι τιμών πιθανότατα θα συνεχίσει μέχρι και το τέλος του 2ου τριμήνου του 2021.

Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις τιμών με τους τελικούς χρήστες των ξύλινων συσκευασιών.

 

7. Συμπέρασμα
Η κατάσταση στην αγορά ξυλείας μάς προκαλεί καθημερινά. Κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε την αξιόπιστη και σταθερή προμήθεια στους πελάτες μας. Μέρα με τη μέρα ολόκληρη η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για αυτόν τον στόχο.

Πιστεύουμε ότι μόνο μαζί σας, ως συνεργάτες μας, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση και να συνεχίσουμε την αποδοτική συνεργασία μας και στο προσεχές μέλλον. Ως εκ τούτου, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας και την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης.

 

Πηγές:

www.hpe.de

https://hpe.de/presse.html#!/blog/posts/4.-HPECoronaBlitzumfrageHolzpackmittelindustriekampftmitstarksteigendenHolzpreisen/114

https://www.euwidpaper.com/markets.html

https://www.fefpeb.eu/news/pressreleasepandemiccontinuestoimpactonpalletandpackagingprices

https://www.fas.usda.gov/data

https://containernews.com/mscincreaseseuropeanoutboundratesinmarch/

https://www.swedishwood.com

https://theloadstar.com/nohappynewyearforshippersasratesonmajortradelanesstayskyhigh/

https://www.lme.com/enGB/Metals/Ferrous/HRCFOBChina#tabIndex=2

Scroll up Drag View