Headquarters

188 NATO Ave, 193 00, Lakko Hatzi Suburb

Aspropirgos, Attiki, Greece

E-mail
info@iwp.gr
Telephone
+30 210 4253 866

Factory

Megaridos Ave, 193 00, Mavri Ora Suburb

Aspropirgos, Attiki, Greece

E-mail
production@iwp.gr
Telephone
+30 210 5570 072

Warehouse

31 Mpichaki Str, 18233, Ag. I. Rentis

Attiki, Greece

E-mail

rentis@iwp.gr

Telephone
+30 210 4251 206

Get in touch

with us.

Scroll up Drag View